29.11.2016  |  Työnä turvallisuus  |  Asiakkaamme kertovat

Hesburgerille henkilöstön turvallisuuden tunne on tärkeää

Avarn_Hesburger_referenssi.jpg

Hesburger varmistaa henkilöstönsä ja ravintoloidensa turvallisuutta AVARN Securityn turvallisuuspalveluilla.

AVARN Securityn ja Hesburgerin yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2004. Silloin vartiointi-, hälytysvalvonta- ja arvokuljetuspalveluiden hankinta keskitettiin yhdelle valtakunnalliselle palveluntarjoajalle kymmenien erillisten sopimusten sijasta. Hesburger kilpailutti turvallisuuspalvelut hiljattain ja on päättänyt jatkaa yhteistyötä AVARN Securityn kanssa.

”Tärkeimmät syyt jatkaa yhteistyötä AVARN Securityn kanssa ovat hyvä yhteistyö ja luottamus. Ne painavat vaakakupissa enemmän kuin pienet kustannuserot. Pitkäaikaisen yhteistyön myötä opitaan tuntemaan toisen liiketoiminta. Esimerkiksi uusien ravintoloiden avaaminen on helppoa, kun toimintatavat ovat hioutuneet sujuviksi ja kaikki tietävät, mitä tarvitaan ja mitä pitää tehdä” Hesburgerin omistavan Burger-In Oy:n operatiivinen johtaja Vesa Viitanen kertoo.

AVARN Securityn avainasiakaspäällikkö Mikko Leskinen mainitsee turvallisuuden varmistamisen olevan palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteispeliä.

”Me tuemme asiakkaan liiketoimintaa ja asiakas tukee meitä, jotta osaamme tuottaa oikeanlaista palvelua. Muistutamme ajankohtaisista asioista puolin ja toisin. Esimerkiksi lounasseteleiden kuljetuspalvelu osana arvokuljetusta on Hesburgerille kriittinen. AVARN Security varmistaa, että Hesburgerin lounassetelit ehtivät käsittelyyn aikataulun mukaisesti.” 

Turvallisuuden tunne on tärkeä osa sekä asiakaskokemusta että työssä viihtymistä. Hesburgerilla nähdään turvallisuuspalvelun hyödyt liiketoiminnalle niin riskienhallinnan kuin henkilöstön ja asiakkaiden viihtyvyyden näkökulmasta.Turvateknologia ja toimiva verkkopalvelu yhdistettynä fyysisiin turvallisuuspalveluihin tuo toimintaan turvallisuuden lisäksi myös tehokkuutta.

”Työntekijämme kokevat olonsa turvalliseksi, kun tietävät, että tarvittaessa apua on tarjolla. Henkilökuntamme on koulutettu hyvin vaara- ja uhkatilanteiden varalta. Arvokuljetuspalvelun myötä meidän riskimme pienenee, kun kuljetettava raha on arvokuljetusyhtiön vastuulla, eikä henkilökunnan tarvitse siirrellä käteistä. Lisäksi AVARN Securityn Rahahuolto.fi -verkkopalvelu lisää turvallisuutta, kun arvokuljettajien tunnistaminen on vaivatonta ja rahatilaukset ja rahankäsittelyyn liittyvät tiedotteet kulkevat sen kautta.”

Turvallisuustilanne ei aina pysy samana. Hesburgerilla turvallisuutta arvioidaankin aktiivisesti. Uhkatilanteita analysoidaan ja pohditaan, kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. Viitanen näkee, että tulevaisuudessa turvallisuuspalvelujen tarve lisääntyy.

”Uhkaavien tilanteiden määrä kasvaa ja nopea avun saaminen on entistä tärkeämpää. Myös ennaltaehkäisyllä on tärkeä rooli. Vartijoiden läsnäololla ja näkyvällä partioinnilla on rauhoittava vaikutus. Toisinaan on tarpeen korottaa turvallisuustasoa väliaikaisesti. AVARN Securityn kanssa on helppo sopia myös määräaikaisista lisäpalveluista.”

AVARN Securityn myyntijohtaja Kaj Ignatjewin mukaan proaktiivisuus on turvallisuusalalla yksi toiminnan kulmakivistä.

”Hyvä turvallisuuspalvelujen toimittaja esimerkiksi muistuttaa ja auttaa asiakasta turvajärjestelmien testaamisessa sekä tukee turvallisuusasioista tiedottamisessa.”

 


Lisätietoja
Burger-In, operatiivinen johtaja, Vesa Viitanen, vesa.viitanen@hesburger.fi
AVARN Security, tiedottaja Jonna Häkkilä, jonna.hakkila@avarn.fi

Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy jo seitsemästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Venäjältä, Saksasta ja Ukrainasta. Hesburger-ketjussa työskentelee yli 6 700 henkilöä ja ketjun verollinen myynti Suomessa vuonna 2015 oli 203 M€ ja ulkomailla 67 M€.