Avarn Security

Turvallisuuspalvelut

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää kyetä näyttämään toteen, että olet turvallinen kumppani asiakkaillesi ja yhteistyökumppaneillesi. Hyvin valmistautunut johtamisjärjestelmä kestää iskut ja varmistaa jatkuvuuden – myös tilanteissa, joissa asiat eivät menekään kuten on suunniteltu. Monipuoliset turvallisuuspalvelut kattavat vartioinnin, järjestyksenvalvonnan, aula- ja hoivapalvelut sekä turvatarkastukset. Ammattitaitoisen henkilökuntamme apuna on on uusin turvallisuusteknologia tehokkaine järjestelmineen.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut »

Hyvä turvallisuus vaatii huolellista suunnittelua. Yksilölliset asiantuntijapalvelumme auttavat sinua parantamaan yrityksesi turvatasoa alusta saakka.

Turvatarkastukset »

Turvatarkastuksella ehkäistään tahallisen tai tahattoman turvallisuusriskin syntymistä. Suoritamme tarvittaessa myös turvatarkastuksia esimerkiksi henkilöstölle, tavarantoimituksille ja ajoneuvoille.

Tapahtumaturvallisuus »

Tilaisuudet, yleisötapahtumat ja kokoukset sujuvat häiriöttömästi ja onnistuneesti, kun paikalla on osaava ja kokenut turvallisuuspalvelu.

Piirivartiointi »

Piirivartiointi ennaltaehkäisee kohteen turvallisuusriskejä ja rajoittaa mahdollisesti jo syntyneiden vahinkojen laajuutta.

Paikallisvartiointi ja järjestyksenvalvonta »

Paikallisvartiointi sopii paikkoihin, joissa edellytetään vartijan jatkuvaa läsnäoloa. Vartijan viiveetön toiminta ja näkyvä läsnäolo kohteessa ennalta ehkäisee osaltaan häiriöitä

Kaupan turvallisuus »

Kaupan turvallisuuspalvelut auttavat luomaan turvallisen ja viihtyisän asiointi- ja työympäristön sekä suojaavat toimitiloja ja myytäviä tuotteita

Järjestyksenvalvonta »

Järjestyksenvalvojat tilaisuuksiin ja toimitiloihin. Järjestyksenvalvojamme pukeutuvat aina tilaisuuden luonteen mukaisesti, hallitsevat ensiaputaidot ja toimivat aina ystävällisesti, tahdikkaasti ja viiveettä.

Aulapalvelu ja kulunvalvonta »

Aulapalvelun tehtävänä on saada vieraat tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja luoda viihtyvyyttä ja turvaa koko kiinteistön toimintaan.

Kriisinhallinta»

Hyvällä kriisinhallinnalla turvataan yrityksen ydintoiminnot poikkeustilanteissa. Se vaatii nopeaa ja hallittua viestintää sekä ajantasaista ja luotettavaa tilannekuvaa.

Työmaaturvallisuus »

Työmaaturvallisuuteen suunniteltu palvelukokonaisuutemme suojaa työmaita murroilta ja ilkivallalta joustavasti koko työmaan elinkaaren ajan.

Ensiluokkaista turvallisuutta ja vastuullisuutta.

Katso videomme

2.800

osaavaa turvallisuusalan ammattilaista

22

toimipaikkaa
ympäri Suomen

12.000

kohdetta
valtakunnallisesti

100

miljoonan euron liikevaihto

Ota meihin yhteyttä