28.4.2016  |  Älykäs turvallisuusteknologia  |  Blogi

Megatrendi: Teknologian merkitys kasvaa

Turva-alalla otetaan tulevina vuosina entistä suurempia askelia turvateknologiassa. Globaalisti merkittävin muutos on esineiden internet (IoT, Internet of Things), jolla tarkoitetaan verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin. Esineitä voidaan käyttää ja ohjata verkon yli ajasta tai paikasta riippumatta. Tarjolla on entistä enemmän laitteita, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi. Teknologian kehittyminen siirtää turva-alan painopistettä entistä enemmän ennakoivaan, ennaltaehkäisevään ja toimintamalleja muuttavaan suuntaan.

Turvallisuus on tulevaisuudessa entistä enemmän ennaltaehkäisyä. Turvateknologian kehittyminen merkitsee ennen kaikkea parempaa tilannekuvaa ympäröivistä tapahtumista. Kun huippuvauhtia kehittyvä tekniikka tarjoaa yhä yksityiskohtaisempaa ja monipuolisempaa tietoa ympäristöstämme, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme reagoivan sijaan ennakoivaa turvallisuutta. Edellytyksenä on oikean tiedon oikeanlainen analysointi.

Turvallisuutta varmistavat jatkossakin AVARN Securityn vartijat. Alalla tarvitaan kuitenkin yhä enemmän erikoisalojen asiantuntijoita, kuten teknologian ja kyberturvallisuuden osaajia. Fyysinen turvallisuus ja teknologia ovat jo nyt tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja vartijat hyödyntävät työssään uusinta turvallisuuden huipputeknologiaa. Älykkäät hälytysjärjestelmät ja valvontakamerat sekä tuotesuojaus toimivat kiinteästi osana ennaltaehkäisevää turvallisuutta.

Myös Suomessa yritykset ymmärtävät paremmin turvateknologian potentiaalin. Hälytyksiin reagointi, kun vahinko on jo ehtinyt tapahtua, korvautuu tulevaisuudessa ennakoivalla toiminnalla. Trendien ja poikkeamien seuraaminen anturien ja sensoreiden avulla mahdollistaa ketterän toiminnan ja ennustettavuuden. Ennakointi merkitsee myös kustannustehokkuutta.

 

Lue lisää turvallisuusteknologiasta