Avarn Security

  Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  AVARN Security Oy
  Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki
  Puhelin 0204 2828

  2. Rekisteristä vastaava
  AVARN Security Oy:n markkinointi vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

  3. Rekisterin nimi
  AVARN Security Oy:n markkinointirekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Käsittelyn tarkoituksena on AVARN Security Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, uutiskirje- ja kampanjalistojen ylläpitäminen, AVARN Security Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  Nimi
  Sähköpostiosoite
  Osoite
  Puhelinnumero
  Yritys ja toimenkuva

  6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan AVARN Security Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kolmansien osapuolien, kuten mm. Asiakastieto, ylläpitämistä yritystietokannoista.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  8. Tietojen poistaminen
  Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä säilytetään palvelimilla suojatussa tietoverkossa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

  10. Kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

  Sijaintimme ja kävijämäärämme edellyttävät turvateknologiaa ja alan monipuolista asiantuntemusta. Palveluntuottajan valinnan ratkaisi aito kiinnostus kauppakeskuksemme asioihin. AVARN Securityn palveluesimiehet ja vuoropäälliköt sitoutuivat heti alusta alkaen haluamaan Hansan parasta. Lue koko kirjoitus »

  Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Hansa

  Musiikkitalon kaltaisissa julkisissa tiloissa turvajärjestelyt on hoidettava siten, että ne auttavat tekemään vierailusta juhlavan kokemuksen, eivätkä häiritse kulttuurielämyksistä nauttimista. Palvelun on oltava hienotunteista, mutta kuitenkin riittävän näkyvää, jotta vieraat kokevat olonsa turvalliseksi. Lue koko kirjoitus »

  Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Musiikkitalo

  Luhta on tyylikäs brändi ja meille on tärkeää, että tapahtumassa myös järjestyksenvalvonta henkii samoja arvoja ja on viimeisen päälle ammattitaitoista. AVARN Securityn järjestyksenvalvojista huokuu ammattitaito ja heistä näkee, että heillä on vahva kokemus tapahtumaturvallisuudesta.
  Lue koko kirjoitus »

  Kari Raskinen, ketjupäällikkö, Luhta