08.1.2015

Turvallisuusala vuonna 2020

Tulevaisuutta voi katsoa monelta kantilta. Palveluala muuttuu, toimintaympäristöt laajenevat ja kehittyvät teknologiat uudistavat liiketoimintaa. Myös ihmisten ja organisaatioiden tarpeet ovat muuttuneet. Ja näin tapahtuu myös turvallisuusalalla. Muuttuneet tarpeet luovat kysyntää uusille palvelumuodoille. Odotettavissa on että myös Suomessa ulkoistetaan ja yksityistetään tehtäviä turvallisuusalan palveluntuottajille, mutta esimerkiksi vaikka viranomaistoimintaa tukevat yksityisten palvelutuottajien tekemät tehtävät eivät välttämättä näy loppuasiakkaille eli kansalaisille.

Turvallisuuspalveluiden kustannustehokkuus ja laatu paranevat.

Tulevaisuudessa turvallisuusalalla siirrytään hälytystehtäviin reagoimisesta ennaltaehkäisevään tietojohtamiseen. Siirrymme siis manuaalisesta automaattiseen tietojohtamiseen, missä tietoa on saatavilla enemmän, ja missä toiminnot nopeutuvat ja virheet vähenevät. Saatavilla oleva suuri tietomäärä yhdistetään yhdeksi ymmärrettäväksi tilannekuvaksi, jolla pystytään johtamaan kenttää ja ohjaamaan laitteita reaaliajassa. Jatkossa tulee täysi läpinäkyvyys siihen, mitä yrityksen omissa tiloissa, tietoverkoissa ja koneissa tapahtuu. Nopeasti kehittyvän turvallisuusteknologian avulla, ennustetaan trendejä ja tuotetaan analysoitua tietoa, mitä yritykset voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Teknologia auttaa kohdentamaan resursseja siihen hetkeen, kun palvelua todella tarvitaan tai se on kustannustehokkainta tuottaa.

Turvallisuuspalveluilla yritykset voivat vaikuttaa koko liiketoimintansa sujumiseen.

Turvallisuus on laaja kokonaisuus, jossa läsnäolo, asiakaspalvelu, informaatio ja teknologia ovat tärkeissä rooleissa. Tulevaisuudessa turvallisuuspalveluilla seurataan yritysten avainprosesseja tuottamalla liiketoimintaa edistävää informaatiota eri tietolähteistä – ja hälytyksiin, poikkeamiin ja trendeihin reagoidaan oikea-aikaisesti, lyhyellä vasteajalla ja oikealla osaamisella. Tiedon keskittämisestä ja yhdistämisestä syntyy selkeä euromääräinen säästö ja positiivinen vaikutus yritysten liiketoimintaan.

 

Tutustu turvallisuuspalveluihin