11.10.2016  |  Työnä turvallisuus  |  Blogi

Myymälän turvallisuus ja kilpailukykyloikka

AVARN_Security_kaupan_turvallisuus.jpg

Vartija ei ole enää pelkkä vartija, eikä turvallisuus kaupan alalla tarkoita pelkästään myymälävarkauksien estämistä. Turvallisuus on yhä enemmän bisnestä kasvattava kilpailuetutekijä yritykselle.

Miten niin, kysyy uusi asiakas.

Kahdesta syystä. Ensinnäkin, turvateknologia on tuonut uusia tapoja mitata, seurata ja analysoida asiakkaiden käyttäytymistä myymälässä. Kamerateknologian tuottaman tiedon avulla tiedetään missä, milloin ja miten asiakas liikkuu myymälässä. Myymälän nk. kuumien alueiden, ruuhka-aikojen ja pullonkaulojen ymmärtäminen auttaa parantamaan tuotesijoittelua ja optimoimaan myymälähenkilökunnan määrää kustannustehokkaammaksi.

Yksinkertaistaen: turvateknologian tuottaman tiedon avulla kaupassa tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Toiseksi, inhimillinen puoli. Vartijan työnkuvaan kuuluu jatkuvasti enemmän asiakaspalvelua. Siinä, missä vartija oli ennen se henkilö, joka puuttui myymälävarkauksiin ja uhkaaviin tilanteisiin liikkeessä, on hän nykyään merkittävä osa asiakkaan palvelukokemusta.

Vartija on monessa myymälässä yksi harvoista kontakteista asiakasrajapintaan. Vartija havainnoi, kuuntelee, opastaa ja auttaa. Vartijalle kertyy arvokasta hiljaista tietoa siitä, mitä asiakkaat eniten tarvitsevat ja milloin. Kun kauppakeskuksessa vartijalta kysytään päivittäin, missä on Veikkauspiste, hyötyy myös kauppakeskus tästä tiedosta. Vartija tuntee päivittäisen työnsä kautta, mikä kiinteistössä ja sen huollossa toimii hyvin ja missä olisi tehostamisen varaa.

Turvallisuus onkin tiedolla johtamista mitä enenevässä määrin.

Kun asiakas ostaa kameravalvontajärjestelmän myymälän hävikin torjuntaa varten, voi yhtä hyvin sanoa, että yritys ostaa samalla myynnin ja markkinoinnin työkalun. Jos myymälä onnistuu jalostamaan turvapalveluiden – oli se sitten turvateknologian tai vartijan ­– tuottaman tiedon asiakasta palvelevaksi kokemukseksi, ollaan askeleen lähempänä lisää myyntiä.

Onko turvallisuus kuluerä ongelmien hoitamiseen vai kilpailuetua luova investointi asiakkaaseen? Sen päätät sinä.

Lataa opas: Lisää tuottoa turvallisuudesta