01.11.2017  |  Uutiset ja tiedotteet

AVARN Securityn työntekijät saman työehtosopimuksen piiriin

Marraskuun 1. päivästä alkaen kaikki AVARN Securityn palvelut tuotetaan Vartiointialan työehtosopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhteinen työehtosopimus on osa AVARN Securityn toiminnan yhtenäistämistä ja se helpottaa mm. palvelutuotannon ja työvuorojen suunnittelua sekä hallintoa.
 
Aiemmin osa AVARN Securityn työntekijöistä kuului Rahankäsittelypalvelut -alan työehtosopimuksen piiriin. Sopimuksen päätyttyä 31.10.2017 sitä ei enää jatkettu. Jatkossa arvokuljetus- ja rahankäsittelytehtäviä suorittavien työntekijöiden osalta sovelletaan Vartiointialan työehtosopimuksen ehtoja. Toimihenkilöt puolestaan siirtyivät Paltan toimihenkilötyöehtosopimuksen piiriin.
 
Muutos vaikuttaa 357 työntekijän työehtoihin. Työnantaja ja työntekijöiden edustajat ovat valmistelleet muutosta yhdessä ja sopineet siirtymiseen liittyvistä yksityiskohdista. Muutoksesta ja sen vaikutuksista on tiedotettu tarkemmin niille työntekijöille, joita muutos koskee.